MƯA RÀO

MƯA RÀO

 


 

Trước mưa

 

Trời xanh ngắt

Đất nẻ khô.

Cây cúi mặt

Chắp tay rũ lá.

 

Mưa

 

Ào khao khát

Trương phình mặt đất

Ếch nhái râm ran

Kiến vỡ nhà nhốn nháo

Cá rô rạch nước lên bờ

Trống cơm ao sâu vỗ nhịp

Bong bóng Thạch Sùng

Nổi sóng sân con.

 

Sau mưa

 

Phì phò mặt đất

Ngùn ngụt khói sương

Ếch nhái gật gù thõng nhịp

Bùn non trước ngõ thỏa thuê

Cây xanh mỉm cười rũ áo...

 

Nguyễn Xuân Tư

Trước mưa - Đang mưa - Sau mưa
Đọc thơ mà ngỡ như vừa mưa xong
Mưa ! Mưa ! Ai nấy đang mong ...

trantrinhlam

Gửi Võ Kim Ngân

"Trước mưa - mưa - sau mưa" giai đoạn nào hệ quả đó. Cũng như "trước yêu - yêu - sau yêu" phải không nữ sỹ VKN. hehehe! Thơ Ngân đầy hình tượng sống động.

Thanh Tịnh

Mưa của Kim Ngân thật thoải mái
Chúc vui nhé!

Nguyễn Đức Đát

Gửi Kim Ngân

Nóng quá mong mưa
Gặp mưa tưởng tượng
Kim Ngân thật sướng
Cứ cười trong mơ

VKN

Mưa

Trời nắng mong mưa ...Tưởng tượng ra mưa...