MƯA RÀO

MƯA RÀO

 


 

Trước mưa

 

Trời xanh ngắt

Đất nẻ khô.

Cây cúi mặt

Chắp tay rũ lá.

 

Mưa

 

Ào khao khát

Trương phình mặt đất

Ếch nhái râm ran

Kiến vỡ nhà nhốn nháo

Cá rô rạch nước lên bờ

Trống cơm ao sâu vỗ nhịp

Bong bóng Thạch Sùng

Nổi sóng sân con.

 

Sau mưa

 

Phì phò mặt đất

Ngùn ngụt khói sương

Ếch nhái gật gù thõng nhịp

Bùn non trước ngõ thỏa thuê

Cây xanh mỉm cười rũ áo...

 

Đ

Gửi VÕ KIM NGÂN!

Trời làm bên nắng bên mưa
Để cho đất những thiếu thừa ngóng nhau

khoavietnam

Mời KN đi măng Đen. Vui lắm! Thông tin trên trang của mình.

khoavietnam

Sao ông lại chẳng thấy gì
Ếch nhái thõng nhịp/ Tức thì cá bơi
Mong mưa to/ Quá trời ơi!
Ông Trời bà Đất nói lời tương giao...

Văn Công Hùng

Mưa gì như thể... mây mưa
Cho nên đất cũng... phì phò như ai
Lại thêm tiếng ếch vui tai
Thỏa thuê người hỡi lạnh ngoài ấm trong...
Lại thêm cá rạch ngoài sông
Thôi rồi Lượm nhé ta không thấy gì?...

nguyễn ngọc hạnh

Gửi Võ Kim Ngân

Trước sau gì cũng là mưa
Hình như ai đó mới vừa qua đây
Phố chiều mưa kín ken dày
Em đi đâu vội mưa bay ướt mềm !

Nguyên Hùng

VKN

Sau mưa

Phì nhò mặt đất
Ngùn ngụt khói sương
Ếch nhái gật gù thõng nhịp
Bùn non trước ngõ thỏa thuê
Cây xanh mỉm cười rũ áo...

_______
Đồng ý với anh Trần Trình Lãm bài thơ này tả...mưa móc. Công nhận VKN thật khéo đặc biệt hai câu kết. Nhưng nếu được phép góp ý mình để nghị sửa một chút:

Bùn non trước cửa thỏa thuê
Cây xanh mỉm cười khoác áo...

VKN

Anh Nguyễn Xuân Tư

Trước mưa - Đang mưa - Sau mưa
Đọc thơ mà ngỡ như vừa mưa xong
Mưa ! Mưa ! Ai nấy đang mong ...
______
Mưa hồi chiều rồi anh Nguyễn Xuân Tư kìa. Mong quá trới hóa mưa...

VKN

"Trước mưa - mưa - sau mưa" giai đoạn nào hệ quả đó. Cũng như "trước yêu - yêu - sau yêu".
_______
Cái này là suy đoán cùa Trần Trình Lãm đó nghe. Chiều nay mưa to thế TTL đi đâu mà không biết nhỉ ?

VKN

Thanh Tịnh

Bài thơ tả thực cơn mưa rào thôi. Cảm ơn bạn.

VKN

Anh Nguyễn Đức Đát

Đà Nẵng mấy ngày qua nóng kinh khủng 38-39 độ. May mà chiều tối có cơn mưa. Em tả thực cma3 giác mưa đấy.