Thơ- CÕI TẠM

 

Cõi tạm

 

 

 

Không mùa không tháng không năm

Không lo âu

Không chuyện bận lòng

Chỉ có phút giây này ở lại

Kiếp luân hồi tránh bánh xe lăn ?

 

Tất cả thoát ngoài cõi tạm

Thử phiêu diêu hồn xác siêu phàm

Trả nợ luân hồi

Trả nợ tái sinh

Chẳng là ai

Chẳng là gì

Khói mỏng…

 

Không mùa không tháng không năm

Không trưa chiều chẳng có ban mai

Một cõi tạm bên ngoài cõi tạm

Hồn thiên di quên nẻo đi về…

 

Đã trả hết chưa nợ nần muôn kiếp

Hay đan thêm một kiếp luân hồi ?

Vay một cõi trả về một cõi

Cõi nào là cõi tạm hồn ta ?

 

 

 

 

vokimngan

Gửi Cát Biển

Vay một cõi trả về một cõi
Cõi nào là cõi tạm hồn ta ?
Sớm mai thăm bạn đọc bài thơ lắng đọng tâm tình
chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui!
__________

Cảm ơn Cát Biển đọc thơ và chia xẻ. Chúc Cát biển luôn có nhiều niềm vui.

vokimngan

Gửi anh Nguyenvanan

TỰ THAN:
Sống đã quá nửa đời
Chưa học được chữ không!
[góp ý]| Viết bởi nguyenvanan | 05 May 2010 03:52
________
Anh An

Chữ CÓ học hoài
Chưa thấu hết
Chữ KHÔNG có lẽ
Trọn kiếp người.
Cảm ơn anh ghé thăm.

vokimngan

Gửi Đức Nam

Đã trả hết chưa nợ nần muôn kiếp

Hay đan thêm một kiếp luân hồi ?

Vay một cõi trả về một cõi

Cõi nào là cõi tạm hồn ta ?

Đọc bài này nghe xót xa quá chị ạ. Rất đồng cảm và chia sẻ cùng chị. N lắm lúc cũng ở trong trạng thái RỖNG như vậy...
_____
Ừ nhiều lúc cũng nghĩ lẩn thẩn như vậy đấy. Đọc xong thấy cũng buồn và sợ nữa.

catbien

Ngày mới

Vay một cõi trả về một cõi
Cõi nào là cõi tạm hồn ta
?
Sớm mai thăm bạn đọc bài thơ lắng đọng tâm tình
chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui!

nguyenvanan

Đọc thơ rồi tự than :

TỰ THAN:
Sống đã quá nửa đời
Chưa học được chữ không!

N

chị Kim Ngân

Đã trả hết chưa nợ nần muôn kiếp

Hay đan thêm một kiếp luân hồi ?

Vay một cõi trả về một cõi

Cõi nào là cõi tạm hồn ta ?

Đọc bài này nghe xót xa quá chị ạ. Rất đồng cảm và chia sẻ cùng chị. N lắm lúc cũng ở trong trạng thái RỖNG như vậy...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2424','4f2ee9cbkrbt964720ff76idv0','0','Guest','0','54.81.150.27','2018-09-22 14:08:13','/a229351/tho-coi-tam.html')